Závěrečné hodnocení žáka (klasifikace) na vysvědčení na konci š. roku 2019/2020 bude vycházet z:

1. podkladů pro hodnocení získané v druhém pololetí v době, kdy osobní přítomnost žáků nebyla
zakázána (tj. do 10. března 2020),
2. podkladů pro hodnocení získané v době, kdy probíhalo vzdělávání na dálku, pokud pro takové
vzdělávání měl žák odpovídající podmínky
3. podkladů pro hodnocení získané v době, kdy se žáci základních škol účastnili ve škole
vzdělávacích aktivit formou školních skupin (od 25. 5. – 1. stupeň),
4. hodnocení výsledků vzdělávání žáka za první pololetí školního roku 2019/2020.

Za období vzdělávání na dálku během uzavření škol lze (s uvážením objektivních možností a podmínek pro zapojení žáka do vzdělávání na dálku) v závěrečném hodnocení žáka na konci školního roku 2019/2020 zohlednit například:

1. snahu žáků o pravidelnou práci ve vzdělávání na dálku a odevzdávání úkolů a výstupů,
2. samostatnou práci žáků a samostudium během vzdělávání na dálku a její výsledky,
3. četbu související se zadanými úkoly.

Do zameškaných hodin se započítávají pouze hodiny zameškané do začátku platnosti zákazu osobní přítomnosti žáků na vzdělávání ve školách (tj. do 10. března 2020).

Mgr. Jana Klímová, zástupkyně ředitelky