Od prosince se budou žáci z Horní Plané, největšího města na břehu Lipenské přehrady, moci učit v nové budově základní školy. Dvoupodlažní, částečně podsklepená budova, kterou nechalo město postavit vedle současné školy vyšla na necelých 62 milionů korun s daní. 7 milionů na stavbu přispěl i Jihočeský kraj z Krajského investičního fondu. Vedení Horní Plané si od nového podoby školního komplexu slibuje, vedle většího komfortu, také snížení provozních nákladů. „Důležité je také zjednodušení výuky a dojde také k odstranění každodenních přesunů žáků a personálu prvního stupně základní školy,“ uvedl starosta Horní Plané Petr Šimák.

V rámci přístavby ZŠ Horní Planá se podařilo vybudovat dvoupodlažní částečně podsklepený objekt se sedlovou střechou obdélníkového půdorysu. Školu aktuálně navštěvuje 204 dětí. Jedná se o historicky nejvyšší investiční akci města Horní Planá, kde žije více než 2000 lidí. Nejen co se týká školy, ale celého města. „Jde o největší investici města v novodobé historii obecně. V porovnání s investicemi do základní školy, které Horní Planá investovala v minulosti, je nová přístavba svým rozsahem a výší investice zdaleka největší a nejnáročnější,“ uvedl starosta Šimák.

Objekt o rozměrech cca 14 krát 47 metrů v sobě ukrývá novou školní kuchyni s jídelnou, tři třídy 1. stupně základní školy a školní družinu včetně odpovídajícího zázemí v druhém nadzemním podlaží. Nová budova je bezbariérově propojena se stávajícím provozem školy, respektive starou budovou. „Součástí projektu je i řešení vnitřního dvora školy, včetně mobiliáře, za účelem vytvoření aktivního prostoru školy. Uprostřed dvora se nachází zatravněná nezpevněná plocha se vzrostlými stromy, doplněna o bylinkovou zahradu s altánem,“ doplnil starosta.

Nová stavba vznikla na místě původního objektu školní kuchyně, který byl ve všech směrech již nevyhovující a byl před zahájením vlastní stavby odstraněn. Stavba trvala patnáct měsíců a hotovo bylo v říjnu tohoto roku. Provoz na základní škole během této doby omezený nebyl. Pouze bylo nutné dbát zvýšené opatrnosti při pohybu kolem staveniště. Obědy pro děti, učitele a další zaměstnance školy v tomto mezidobí dodával externím dodavatel. V nové školní jídelně se začne vařit již v prosinci 2023.

Vedení města nyní ale musí novou budovu ještě vybavit. „Chystáme se v nejbližších dnech vysoutěžit nový mobiliář pro jídelnu a pro učebny 1. stupně v druhém nadzemním podlaží. Nábytek ze starých tříd lze využít pouze omezeně, děti proto dostanou do učeben mobiliář nový, včetně moderních multifunkčních tabulí,“ uzavírá starosta.