Zaměstnanci KIC si připravili pro děti zábavnou hru. Musely plnit na 6 stanovištích zadané úkoly, aby získaly indicie, které vedly k vyluštění hádanky. Na každém stanovišti byl strážce, který dohlížel na soutěžící. Hrou děti vzorně provázel Paklíč. Za společně splněné úkoly děti získaly klíč ke sladkému pokladu.

Všem, kteří se na průběhu této soutěže podíleli, patří poděkování a pochvala!

Mgr. Jiřina Smetanová