Vážení rodiče,
dne 25. 5. 2020 dojde v omezeném režimu k obnovení docházky žáků 1. – 5. ročníku.
Školní jídelna bude v provozu.
Školní družina nebude poskytována.

Prosím, abyste se seznámili s dokumenty:
1. Ochrana zdraví a provoz základní školy
2. Podmínky pro zařazení žáka do školní skupiny
3. Ochrana zdraví a provoz školní jídelny

Poté zvažte účast Vašich dětí na vzdělávacích aktivitách.
Rozhodnete-li se pro účast, musíte:
1. do 18. 5. 2020 doručit do školy vyplněnou a podepsanou Žádost o zařazení do školní skupiny
2. sledovat webové stránky školy s dalšími informacemi
3. při příchodu do školy dne 25. 5. 2020 odevzdat vyplněné a podepsané Čestné prohlášení

Mgr. Jana Klímová, zástupkyně ředitelky školy