Vážení rodiče,

vláda České republiky omezuje s účinností ode dne 2. listopadu 2020 do dne 20. listopadu 2020 provoz základních škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole.

Od 2. listopadu se budou žáci pravidelně připojovat k on-line výuce podle rozvrhu, který jsme vytvořili. Každý vyučující si povede evidenci účasti žáků v on-line hodinách. Pokud se žák do on-line hodiny nepřipojí, musíte jeho nepřítomnost omluvit, jako když není ve škole. Žák si musí doplnit učivo probírané v této hodině.

Kromě on-line výuky budou vyučující i nadále vkládat úkoly do systému Bakaláři. Proto je nutné, aby žáci denně sledovali část Výuka a v ní Domácí úkoly. Pokud si vyučující vyžádá ke kontrole určitý úkol a žák ho nedodá, bude z tohoto úkolu hodnocen známkou nedostatečný. Distanční výuka je povinná.

V systému Bakaláři sledujte také přijaté zprávy, protože vyučující a třídní učitelé posílají důležité informace.

Uvědomujeme si, že někde můžete mít potíže s připojováním, že někteří máte v rodině dva školáky. Vše se dá ale řešit a domluvit další postup.

Případné problémy, prosím, komunikujte s třídní učitelkou/učitelem, popřípadě s jednotlivými vyučujícími.

Děkujeme za spolupráci

Mgr. J. Klímová, zástupkyně ředitelky školy

Rozvrh pro on-line výuku