Žádáme zákonné zástupce žáků:

  1. Pokud dítě vykazuje příznaky respiračního onemocnění, aby si jej ponechali v domácím léčení a kontaktovali ošetřujícího lékaře.
  2. Aby měly děti denně s sebou do školy roušku pro případ potřeby  a papírové kapesníky.

Seznamte se s pokyny MŠMT  Pokyny MŠMT

Mgr. Jana Klímová, zástupkyně ředitelky školy