Vážení rodiče, milí žáci,

ve středu 1. 9. zahájíme společně školní rok 2021/2022. Přejeme vám pohodový začátek, příjemné a bezpečné prostředí ke vzdělávání, mnoho radosti se spolužáky i pedagogy a dobrý pocit z odvedené práce.

Informace pro 1. třídu

Žáci se zákonnými zástupci se sejdou v 8:00 před školou, poté odejdou se svojí třídní učitelkou do třídy. Zákonným zástupcům žáků 1. třídy bude tento slavnostní den vstup do školy výjimečně umožněn. Samozřejmostí je použití respirátoru. Program bude ukončen v 8:30.

Ve dnech 2. – 3. 9. budou žáci přítomni ve škole od 7:45 do 10:30. Poté odcházejí domů, nebo společně na oběd.

Informace pro 2. – 9. třídu

1. 9. budou žáci přítomni ve škole v době od 7:45 do 9:20.

2. 9. + 3. 9. budou žáci přítomni ve škole: 2. – 5. třída 7:45 – 11:25, 6. – 9. třída 7:45 – 12:20. Žáci budou pracovat se svými třídními učiteli.

1. 9. se budou vydávat obědy od 10:30.

Od pondělí 6. 9. bude výuka probíhat standardně dle rozvrhu.

Prosím, seznamte se s následujícími informacemi (otevřete si modré odkazy):

Informace k provozu školy

Testování žáků

Vzhledem k tomu, že daná opatření platí pouze do 9. 9. 2021, o dalším vývoji a podmínkách prezenční výuky Vás budeme včas informovat.

Mgr. Jana Klímová, zástupkyně ředitelky školy.