Informace k zápisu do Mateřské školy

Vážení rodiče, vzhledem k nařízení vlády proběhne zápis na školní rok 2020- 2021 do mateřských škol bez přítomnosti rodičů i dětí ve školce. Zápis proběhne od 2. 5. 2020 do 16. 5. 2020.  Povinnost plnit docházku předškolního vzdělávání mají děti, které dosáhly do 31. 8. 2020 pěti let! Dále mohou být přijaty děti, které dovrší během školního roku, pro který je zápis vypsán tří let. Kritéria pro přijetí jsou zveřejněna na dveřích MŠ. Dokumenty k zápisu lze vytisknout ze stránek školy:

www.zs-horniplana.cz   v sekci dokumenty – dokumenty k přijetí do mateřské školy nebo u vchodu mateřské školy je umístěn box, kde jsou potřebné dokumenty vytištěné a připravené k vyzvednutí.  K vyplněným dokumentům přiložte kopii rodného listu dítěte, a kopii očkovacího průkazu (na přihlášce ani na evidenčním listu nemusí být potvrzení od lékaře, stačí přiložit kopii očkovacího průkazu).

Vyplněné dokumenty lze zaslat poštou na adresu školy (ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HORNÍ PLANÁ, Jiráskova 186, Horní Planá 382 26) nebo odevzdat přímo v budově mateřské školy (od 2. 5. 2020 nejpozději do 15. 5. 2020). Pokud zvolíte variantu osobního odevzdání ve školce, je nutné se nejdříve telefonicky domluvit (tel: 775 867 983), chceme tímto způsobem zamezit vyšší koncentraci a vyššímu pohybu osob v prostorách školky.  

Výsledky přijímacího řízení Vám oznámíme telefonicky nejpozději do 1. 6. 2020.

Pokud budete mít nějaké dotazy, kontaktujte nás na telefonu 775 867 983.