Vážení rodiče a žáci,
od 8. 6. 2020 budou probíhat konzultační hodiny pro přihlášené žáky 2. stupně (netýká se závěrečných, tedy 9. ročníků).

Přihlášení žáci se budou řídit pravidly obsaženými v  dokumentu Ochrana zdraví a provoz základní školy

Konzultační hodiny budou probíhat podle následujícího rozpisu: Rozvrh

Žáci budou mít s sebou: přezůvky, učebnice a sešity podle rozvrhu, psací a rýsovací potřeby a Čestné prohlášení s datem dne příchodu do školy.

I nadále pokračuje distanční výuka a všichni žáci plní zadávané úkoly.

Mgr. Jana Klímová, zástupkyně ředitelky školy.