Konzultace pro žáky 9. třídy, kteří se připravují na přijímací zkoušky na střední školu, se uskuteční                    od 11. 5 .2020 ve formě školní skupiny.

Složení skupiny je neměnné po celou dobu poskytování konzultací. Žáka nelze zařadit do skupiny později než k 11. 5. 2020.

Konzultace budou probíhat:
Pondělí, čtvrtek – 1. + 2. hodina matematika, 3. + 4. hodina český jazyk.

Rodiče vyjádří svůj zájem o účast žáka na konzultacích do 8. 5. 2020 třídní učitelce Janě Klímové a vyplní  Čestné prohlášení , které přinesou žáci v pondělí 11. 5. 2020.

Žáci budou dodržovat pravidla pro ochranu zdraví. Pravidla pro ochranu zdraví žáků

Mgr. Jana Klímová, zástupkyně ředitelky školy