Opět jsme se sešli s paní Heřmánkovou z VLS, která si pro děti připravila zajímavé úkoly o přírodě. Děti pracovaly ve skupinkách, poznávaly lesní zvěř a ptáky, kteří u nás zůstávají přes zimu. Dozvěděli jsme se, jak je můžeme přikrmovat, čím se v této době živí, co mají rádi. Pak jsme se vypravili ke krmelci a donesli jsme jim něco dobrého na zub – jablíčka, mrkev, tvrdé pečivo, zrní aj. Sice jsme žádné zvíře v lese nezahlédli, ale doufáme, že si na všem pochutnají.

Foto