Marian Urdovič představil svůj parní stroj osmákům

Nestává se moc často, aby žák z nižší třídy vyučoval žáky starší, ale hodina dějepisu v osmé třídě byla důkazem toho, že i takové předávání dovedností a znalostí je možné.

Protože se již několik hodin věnovali osmáci při výuce dějepisu tématu průmyslové revoluce 19. století, pozvali jsme si na názornou ukázku fungování parního stroje žáka 6. třídy Mariana Urdoviče, který nás pomocí svého technického modelu seznámil s fungováním parního stroje, vysvětlil nám jeho funkce i uplatnění v různých oborech. Takových modelů má Marian doma více a tomuto koníčku se věnuje již několik let.

Jeho prezentace bylo vynikající ukázkou využití mezipředmětových vazeb, vzájemného obohacování samotnými žáky i názornou ukázkou propojení teorie s reálným světem techniky.

Marianovi držíme palce v jeho hlubším pronikání do tajů techniky a věříme, že v budoucnu najde uplatnění v oboru, který je zatím jeho velkým koníčkem.

Foto :    https://zshp19.rajce.idnes.cz/Parni_stroj_ve_vyuce_dejepisu_-_8._tr./                                                                                                                                                                                                                                     Ivo Černý