Pondělní mikulášskou nadílku připravili pro mladší ročníky žáci 9. třídy. Nejprve se vydali s malými dobrotami v krásných kostýmech do školky a za dětmi 1. stupně. Zářivé oči malých dětí a u některých i malé obavy z čerta brzy vystřídala předvánoční nálada. I větší děti ocenily stylové převleky svých starších spolužáků a užily si tuto tradici, která patří neomyslitelně k nadcházejícím vánočním svátkům.

Ivo Černý