Srdečně všechny zveme  v pátek 11 . 11. 2022 od 17 hodin na Dobrou Vodu ke kapli Panny Marie Bolestné na vystoupení dětí ze třídy Žabiček a Motýlků. Po krátkém vystoupení dětí bude následovat lampionový průvod (lampiony si každý přinese). S dětmi které vystupují, se sejdeme už v 16:45 hodin před kaplí.