V rámci spolupráce naší školy s Vojenskými lesy a statky byl i letos pro naše šesťáky domluven výukový program o našich šelmách. 29. 3. jsme se sešli v šesté třídě s lesní pedagožkou Růženou Heřmánkovou, která si pro žáky připravila několik různých úkolů, při kterých se dozvěděli spoustu nových informací o šelmách nejen v lese. Děti pracovaly ve skupinkách s texty i obrazovým materiálem, prezentovaly svá zjištění spolužákům a nové informace jim přinesla také videa o šelmách. Celý program pak krásně doplnily ukázky kožešin z různých menších šelem či odlitky jejich stop, které si žáci mohli prohlédnout.

M. Špaková