Ptáte se, co to je? Slovo nonsens pochází z latiny: non – „ne“ a sensus – „smysl“, takže spojením vznikne slovo nesmysl. Jedná se o vyjádření, které zcela nebo zčásti postrádá smysl, nebo obsahuje zdánlivě nesmyslné prvky.
My jsem se zabývali nonsensovou literaturou v 6. třídě. Přečetli jsme si ukázky nonsensové poezie, jejímž autorem je anglický básník Edward Lear. Při vymýšlení říkanek pro svá vnoučata se neřídil běžnou logikou. Jejich smysl spočívá v sestavení komického nesmyslu. Learovy hříčky lze překládat jen velmi volně. U nás se o to pokusil Antonín Přidal.

Na základě ukázek z jeho tvorby dostali žáci toto zadání úkolu:
1. První verš sloky zní:
1. pro děvčata: Byla jedna dívka z………
2. pro kluky: Byl jeden chlapec z……….
2. Doplň místo, odkud dívka nebo chlapec pochází
(město, země, světadíl)
3. Vymysli další 3 verše básně, které se musejí rýmovat.
Druh rýmu je na tobě
4. Doplň báseň ilustrací

Jana Klímová, vyučující Čj

Ukázky zde:https://www.rajce.net/a16490966