V úterý 7. května se žáci, kteří po absolvování teoretického povídání o práci v lese projevili další zájem, jeli podívat do Nové Pece. Přímo v lesní školce je přivítali tamní pracovníci, kteří postupně dětem poodhalili, jak taková práce v lesní školce vypadá. Než exkurze po areálu pořádně začala, proběhla ještě krátká úvodní vsuvka o pěstování lesů a získávání semen. Žáci se tak kupříkladu dozvěděli, jaké dřeviny se v místní školce pěstují a jaká je zhruba roční produkce. Hned první zastávkou pak byly jednotlivé sítěmi kryté konstrukce, ve kterých se semínka dřevin nechávají naklíčit a uchovávají se v písku. Pak už jsme se přesunuli ke stromkům na plantážích – mohli jsme pozorovat malé smrčky v několika velikostech vzrůstu. Při povídání se dostalo i na využití smrkových výhonků, které žáci dokonce dostali možnost ochutnat. Od malinkých stromků jsme se poté na chvíli přesunuli k těm již vzrostlejším a k povídání o našich nepůvodních, ale hojně pěstovaných jehličnanech. Žáci si prohlédli výsadby jedle obrovské, douglasky tisolisté a smrku pichlavého a dozvěděli se, proč se i jejich pěstování lesní školka věnuje. A nyní už jsme na dalším pěstebním místě, tentokráte mezi listnáči. A u první opravdu praktické činnosti přímo pro žáky – vyzkoušeli si sázecí stroj a vysadili několik desítek nových olší. Některým žákyním se činnost natolik zalíbila, že šly sázet opakovaně! Před opuštěním areálu se pak všichni mohli ještě podívat do klimatizovaného boxu na stromky, který jim umožňuje přežít nepříznivé teploty. Naše poslední zastávka se věnovala obnovenému Želnavskému smyku, na kterém se plavilo dřevo do Lipna. Na závěr jsme měli obědovou pauzu s opékáním buřtů na zahradě u základní školy v Nové Peci, kam se nám ještě přijela ukázat lesní technika.

Moc děkujeme pracovníkům Lesní školky Nová Pec a R. Heřmánkové za organizaci!

M. Špaková a R. Mrázková