V pondělí 20.11. se děti z 2. a 3. třídy zúčastnily výletu do Č. Budějovic, kde se konala interaktivní výstava „Leťme vysoko“. Mohly si vyzkoušet pohánět horkovzdušný balon, rogalo, letadla, vyrobit raketu, ale i pozorovat létající motýly, ptáky. Na závěr se mohly obléct i do kostýmů známých filmových hrdinů. Při zpáteční cestě navštívily trhy na náměstí, kde už na děti dýchla vánoční  atmosféra. Výlet si děti užily, dozvěděly se mnoho zajímavého a poučného.

J. Smetanová