Šestice sedmáků, tři dívky (T. Kletschková, M. Kvášová a E. Moravcová) a tři chlapci (J. Gregar, V. Kopřiva a D. Kváš), se 14. května zúčastnila soutěže Den s řemeslem, která probíhala na půdě VŠTE v Českých Budějovicích. Na této akci mezi sebou soutěžily týmy sedmáků z osmi jihočeských základních škol a ze tří německých škol z Bavorska. Utkaly se v šesti řemeslných oborech: čalouník, automechanik, zedník, elektromechanik, pekař a kadeřník. Na každém řemeslném stanovišti soutěžící prověřili své dovednosti s časovým limitem 30 minut v praktické i teoretické části. V hodnocení pak záleželo nejen na rychlosti provedení daného úkolu, ale také na pečlivosti, přesnosti a v neposlední řadě na spolupráci celého týmu.

Náš tým Parťáci pracoval na každém stanovišti jako dobře promazaný stroj, děvčata a chlapci si prověřili nejen svoji manuální zručnost, ale také týmovou spolupráci. Bylo znát, že Parťáci   nepodcenili přípravu, které se před soutěží pilně věnovali za podpory svých rodin. Na čalounickou soutěž děti dokonale připravila paní Veronika Dubová (naše paní uklízečka). Pan Stanislav Rada (pan školník) zase s vtipem, ale důkladně, připravil tým na obory zedník a elektromechanik. S přípravou na teoretické části některých oborů pomohla paní asistentka Lucie Séligrová.

Na konci řemeslného dne při vyhlašování výsledků se ukázalo, že pečlivá příprava, týmová souhra a také dobrá nálada přinesly své ovoce. Naši sedmáci se celkově umístili na parádním druhém místě a v oborech čalouník a elektromechanik byli nejlepší. Našim Parťákům ze sedmé třídy patří velká gratulace a poděkování za bezvadné reprezentování naší školy. A Parťáci moc děkují všem, kteří se na jejich přípravě na řemeslnou soutěž podíleli.

První ročník mezinárodní soutěže Den s řemeslem pořádala Jihočeská hospodářská komora ve spolupráci s odborníky z několika jihočeských středních škol a z několika regionálních firem. Všem patří poděkování za organizaci a průběh celé akce ve velmi příjemné atmosféře.

https://www.facebook.com/komorajhk/