Hurá, jsou z nás opravdoví čtenáři!

Žáci druhé třídy navštívili knihovnu, kde na ně čekala paní knihovnice společně s vedoucí KiC  Lucií Roubínovou. Každý žák přečetl kousek pohádky, podepal se do knihy čtenářů a také otiskl svůj prst. Poté dostal průkazku do knihovny a malý dárek. Zážitkem pro každého bylo pasování, které vypadalo jako pasování na rytíře – jen ne mečem, ale knihou. Děti slíbily, že do knihovny chodit budou. To potvrdily druhý den, když se chlubily, jaké knihy si už půjčily. Všichni doufáme, že je nadšení ze čtení dlouho neopustí.

Lenka Jandová