Ve čtvrtek 24. 6. 2021 se třídy žabiček a motýlků vydají na dopolední pěší výlet. Dejte dětem vhodné oblečení a obuv. Bližší informace každý získá u třídních učitelek jednotlivých tříd. Při nepříznivém počasí (vytrvalý déšť) se výlet ruší.