Jménem Základní školy a Mateřské školy v Horní Plané děkuji Vojenským lesům a statkům ČR, s. p. a Ing. Simoně Kutlákové za sponzorský dar ve výši 15.000 Kč na nákup ozvučení, mikrofonů a portů pro školní a mimoškolní akce.

Mgr. Eva Dlouhá, ředitelka