Spolupráce s Domovem důchodců pokračuje i v letošním školním roce

Již před dvěma lety tehdejší šesťáci zahájili spolupráci s Domovem důchodců v Horní Plané. Při pravidelných návštěvách navázali nová mezigenerační přátelství, naučili se vzájemné toleranci, ohleduplnosti a při společných aktivitách zvládli i mnohé nové dovednosti.

Třetí rok vzájemných návštěv jsme zahájili již v září a pokračujeme v nich pravidelně každý měsíc. Tématem říjnového setkání bylo tvoření podzimních výzdob z přírodních materiálů. Kůra stromů, mechy, trávy, nejrůznější druhy polních květin, kaštany, bukvice, šípky a okrasné dýně se staly základem ozdobných košíčků a dekorací, kterými žáci ve spolupráci s obyvateli Domova pomohli vytvořit příjemnější prostředí ve všech zdejších prostorech.

Zvláštní poděkování při zajišťování přírodních materiálů patří paní Heřmánkové z Lesů České republiky a paní Rynešové, která zapojila do sběru také děti z Dětského domova v Horní Plané.

Již nyní se těšíme na listopadové svatomartinské pečení.

Foto zde https://zshp2018.rajce.idnes.cz/Podzimni_tvoreni_v_DD_v_Horni_Plane_-_8._tr./

Ivo Černý a žáci 8. třídy