Vážení rodiče a milí žáci,

vzhledem k uzavření škol nemůžeme předat pololetní vysvědčení osobně. Hodnocení za 1. pololetí školního roku 2020/2021 naleznete ve školním informačním systému Bakaláři. Otevřete si v levém sloupci Klasifikaci a poté Pololetní klasifikaci.

Vysvědčení v tištěné podobě předají třídní učitelé žákům 1. den po návratu do školy.

Chtěli bychom touto cestou poděkovat žákům za to, jak zvládají v této nelehké době distanční výuku, a rodičům za jejich vytrvalou pomoc a spolupráci.

Mgr. Jana Klímová, zástupkyně ředitelky školy