Tento bláznivý rok dospěl do své poloviny. Žáci první a druhé třídy jako jediní dostanou do ruky pololetní vysvědčení. Nebylo to pololetí normální a snadné. Druháci se o tom přesvědčili už v loňském roce. Naučit děti dobře číst a psát přes obrazovku počítače je nemožné. A tady patří velký dík rodičům. Stali se z nich na chvíli domácí učitelé, kteří s dětmi poctivě pracovali a pomohli nám s učením. Děti přišly o důležitou část roku, kdy se seznamují s chodem školy, s pravidly, s řádem hodin, s tím, jak se v hodinách pracuje….. Díky tomu, že nám bylo umožněno nastoupit do školy, jsme vše zvládli. Děti si odnesou domů své první krásné vysvědčení.

Lenka Jandová