Školní družina přeje všem hezké prožití vánočních svátků a šťastné vykročení do nového roku 2021!