Od září letošního roku začal fungovat pod záštitou Domu dětí a mládeže v Českém Krumlově dramatický kroužek složený výhradně z dětí naší školy. Jeho vedení se ujal pan Josef Šabaka, jenž svými zkušenostmi a nadšením dovedl děti k dramatizaci vánoční hry Jednou v roce na Vánoce, se kterou vystoupí divadelní soubor celkem v pěti reprízách.

Bez několikaměsíční náročné přípravy, přípravy kulis a kostýmů by se ovšem taková představení uskutečnit opravdu nemohla. Premiéra se uskutečnila již dnes v Domově důchodců v Horní Plané a dopadla opravdu na výbornou. Klienti domova ocenili výkon dětských protagonistů velkým potleskem a s chutí si zazpívali společně několik vánočních koled. Poděkování patří zejména panu Šabakovi za výborné vedení dětí, paní Janě Mikešové za výtvarné zpracování kulis a paní Lence Hůlkové za pomoc při realizaci vystoupení a zapůjčení kostýmů.

Nezbývá než pozvat Vás ostatní na veřejná vystoupení čtvrtý adventní víkend v Kulturním a informačním centru v Horní Plané.

Ivo Černý