Za mohutného povzbuzování se děti 1. – 3. třídy zúčastnily přespolního běhu. Běhali zvlášť chlapci a dívky z každého ročníku. Všem se podařilo doběhnout až do cíle, všichni si vzájemně fandili  a závody v běhu si užili.