V pátek 29. 9. se žáci 1. – 3. třídy zúčastnili přespolního běhu. Závodili zvlášť chlapci a dívky z každé třídy.  Vzájemně si fandili, aby všichni zdárně doběhli do cíle. Využili jsme krásného podzimního počasí a běh v přírodě se dětem moc líbil.

J. Smetanová