Naše základní škola se již podruhé zapojila do projektu REMOBIL, což je neziskový projekt sběru starých a nepotřebných mobilních telefonů.
Proč jsme se do projektu zapojili?
1. Za každý odevzdaný telefon putuje 10 Kč na vybavení fyzioterapie pro Jedličkův ústav
2. Chráníme životní prostředí, protože telefony se recyklují
3. Zajistíme pracovní možnosti pro hendikepované, kteří telefony demontují
Žáci probrali doma šuplíky, skříně, prohledali krabice a nepotřebné mobilní telefony odevzdali v ředitelně školy.
Celkem jsme shromáždili 37 mobilních telefonů, 2 MP4, 1 tablet
Děkuji všem, kteří se této smysluplné akce zúčastnili a přispěli tak dobré věci.
Seznam zúčastněných žáků:
1.třída – J. Vedl
5. třída – S. Prášková, N. Mrázková, S. Prášek, I. Šlechtová, D. Mareš, V Buzek, M. Hrdlička,
N. Trančíková
6. třída – M. Holubová, K. Madejová, N. Rychnavská, K. Vedlová. H. Bürgerová
7. třída – E. J. Škáchová
J. Klímová