V rámci výuky chemie se 8. třída seznámila s tématem „voda“. Žáci poté pracovali na posterech, které zaměřili na různá témata týkající se vody, jako její vlastnosti, typy vod, její spotřeba, obsah v organismech a v neposlední řadě i její znečišťování, které je v současnosti velkým problémem. Skupiny poté své postery prezentovaly před spolužáky.

Fotogalerie zde

M. Špaková