Projektový den – Čtenářská gramotnost

Také žáci 1. – 3. třídy se zapojili do celoškolního projektu Čtenářská gramotnost. Číst, to je jedna z nejdůležitějších lidských dovedností. Proto jsme celý den četli, povídali si, vyplňovali pracovní listy, přemýšleli, radili se, vymýšleli, kreslili, hodnotili …… Někde se zaměřili na pohádky, někde na příběhy ze života. Většinou jsme pracovali ve skupinách. Výsledky naší společné práce jsme si vystavili ve třídách.

Foto zde