V pondělí 7.2.2022 se žáci 7.A vydali vlakem do Hodňova, aby pomohli na naučné stezce Olšina instalovat nové ptačí budky. Ty budou součástí lesní části stezky.

Děti se ujaly rolí pomocníků a pomohly vyhledávat označené stromy k umístění budek, donést budky ke stromům, připravit je k instalaci a dokonce se prostřídaly i v přitloukání ptačích budek na stromy. Celou trasu provázely různé dotazy k velikosti ptačích budek, jejich správnému umístění na stromy, jejich výrobě i druhům, pro které jsou budky určeny. Cestou zpět jsme se pak při čekání na vlak šli ještě podívat do rybářské bašty na expozice, kde jsme si poznávání ptáků procvičili na vystavených fotografiích.

Abychom přispěli i jinak, rozhodli jsme se se žáky připravit obrázky různých druhů ptáků, které budou k dispozici v návštěvnickém středisku v podobě výukové pomůcky.

Děkujeme, že jsme mohli být součástí úprav stezky.

Markéta Špaková, Iveta Janáčková a žáci 7.A