Sběrová akce začíná od října. Papír je možný odevzdávat každé pondělí mezi 7.15 a 7.45 hod ve dvoře ZŠ
v Jiráskově ulici nebo v každý den v budově ZŠ v Komenského ulici (1.- 3. třída).

Výtěžek z nasbíraného papíru půjde na školní pomůcky a potřeby, které mohou využívat všichni žáci.

Prosíme, nedávejte do balíčků kartony, obaly od léků, čajů, ani různé igelity nebo plastové obaly.