I v letošním školním roce pokračuje ve škole sběr starého papíru.

Z předchozího výtěžku jsme pro školu nakoupili nové pomůcky na výuku matematiky a glóbusy na 1. stupeň, dále jsme dokoupili nové pomůcky do kabinetu hudební a tělesné výchovy.

V tomto školním roce množství odevzdaného papíru zatím zaostává za předchozími výkony, ale myslím si, že i letos se nám opět podaří ze zisku nakoupit nové věci na zkvalitnění výuky na naší škole.

V polovině akce škola celkem nasbírala 3 353 kg. Nejlépe si zatím vedou třeťáci, kteří odevzdali 1 162 kg.

Nejvíce papíru přinesli Š. Mrázek, F. Dvořák, Tomáš Tran, J. Anichober, J. Uhlíř a F. Homolka