V letošním školním roce budeme opět vybírat starý papír. Prosím, abyste odpad třídili, nedávali do něho kartony (krabičky od léků, čajů apod.), igelity (v nich zabalené časopisy, obálky s okýnky). Třídění nám přidělává hodně práce a zabírá spoustu času. Sběr budeme vybírat pouze v budově ZŠ v Jiráskově ulici (úhlopříčně od vjezdu do dvora) každé pondělí od 7:15 do 7:45 hodin.

Za získané peníze opět nakoupíme pomůcky pro Vaše děti.

Děkuji za spolupráci.

H. Bürgerová