V loňském školním roce se jako šesťáci seznámili s Jaroslavou Kohoutovou a jejími mikroskopy v rámci života ve vodě. Letos sedmáci na její programy navázali a podívali se do světa rostlin. Během dvou vyučovacích hodin mohli pozorovat spoustu preparátů od trichomů po pylová zrnka různých rostlin. A nejen to. Dívali se i na to, co lze najít v jednotlivých buňkách nebo jak se pohybuje cytoplazma v buňkách vodního moru kanadského. Ze svých preparátů pak dělali také záznamy na propojené technice do počítače a někteří zkoušeli preparáty vyfotit i svými telefony. Vzniklo tak mnoho dále využitelných fotografií, které budeme moci v příštím roce využít během hodin přírodopisu a přírodovědných praktik.

Program byl podpořen v rámci Šablon III.

M. Špaková