Sedmáci za středověkem v českokrumlovských klášterech

I přes nepříznivou a složitou dobu se naší škole podařilo zorganizovat pro žáky 7. tříd historickou exkurzi do českokrumlovských klášterů. První část návštěvy tvořilo putování středověkem se zdejším průvodcem, který nás seznámil se všedním životem v této době, se zvyky a tradicemi a žáci si měli možnost vyzkoušet středověké oděvy i brnění.

A protože se blíží vánoční svátky, děti si ve druhé části exkurze vyrobily pro své blízké v řemeslných dílnách krásné dárky – skleněné vánoční svíčky a namalovaly sádrové odlitky nejrůznějších tvarů.

Všem se výprava za poznáním středověku velmi líbila a těšíme se na další společné aktivity.

Ivo Černý, Markéta Špaková a Iveta Janáčková