V rámci spolupráce s VLS absolvovali naši šesťáci ve čtvrtek 14. prosince během hodiny přírodopisu besedu s lesní pedagožkou p. Heřmánkovou o tom, jak se v zimě správně starat o lesní zvěř. Žáci se dozvěděli, co se do lesa ke krmelcům nosit smí a nesmí. Prohlédli si ukázky všeho, co je pro zvěř vhodné. Sami žáci měli velmi mnoho dotazů a vlastních komentářů. Na závěr pro zvířátka připravili laskominy, které během odpoledne žáci naší ZŠ navštěvující myslivecký kroužek pověsí na stromky a kolem obory na Dobré Vodě.

M. Špaková