Adaptační program Mosty 6. třídy se vydařil.

První zářijový týden v 6. třídě proběhl tak trochu ještě v prázdninovém režimu. Do bývalé 5. třídy přišlo několik nových žáků z Nové Pece, z Černé a dětského domova, a tak bylo třeba vytvořit nová přátelství a vazby mezi žáky, aby třída v dalším období fungovala jako celek.

K tomu výborně posloužil dvoudenní adaptační program pod názvem Mosty. Jeho náplní byly  skupinové hry a soutěže, společný táborový oheň, přespání ve škole a turistický výšlap do okolí Horní Plané.

První třídní akce se za krásného slunečného počasí velmi vydařila a už teď se těšíme na ty následující.

Ivo Černý a žáci 6. třídy