Dne 31. 12. 2019 skončí tříleté funkční období stávající školské rady. Tato má šest členů. Třetinu jmenuje zřizovatel, třetinu volí pedagogové školy ze svých řad a třetinu zákonní zástupci žáků. Volby zástupců z řad pedagogů se uskutečnily 2. 12. 2019 a z řad zákonných zástupců 12. 12. 2019. Zástupci zřizovatele zůstávají stejní. Od 1. 1. 2020 bude úřadovat školská rada v následujícím složení:

 

Mgr. Jana Šlechtová zákonní zástupci
Lucie Štěpánková
Mgr. Ivo Černý zástupci pedagogů
Mgr. Jiřina Smetanová
Ing. Michal Huszár zástupci zřizovatele
Ing. Jiří Kupčák

Mgr. Jana Klímová, předsedkyně volebního orgánu