Žáci 6. třídy vyrazili do Okresního muzea v Českém Krumlově, aby se seznámili s dějinami ochrany naší státní hranice v průběhu 20. století. Našimi průvodkyněmi byly pracovnice muzea, které nám po úvodních slovech ukázaly nejen oblečení, ale také zbraně ochránců hranice, které si mohli naši žáci vyzkoušet, což zaujalo nejen chlapce, ale i mnohé dívky.

Mgr. Ivo Černý