Již podruhé se naše škola zúčastnila celostátní dobrovolnické akce Ukliďme Česko. Žáci se ve čtvrtek 11. 4. a v pátek 12. 4. vypravili do okolí Horní Plané, aby pomohli uklidit cesty, stezky, ale i volnou přírodu od odpadků lidí, kteří si i v dnešní době stále neuvědomují, že odnést veškeré nepotřebné věci do popelnice, odpadkového koše, kontejneru nebo odvézt je do sběrného dvora není žádná ostuda.

Necelé dvě stovky dětí školy, během několika nachozených kilometrů svých tras, nasbíraly téměř 20 pytlů odpadků. Odměnou pak žákům bylo, že si mohli opéci špekáček a posedět u ohně na zahradě školy.