S dětmi ze 4. třídy jsme se ocitli v pravěku. Vytvořili jsme si myšlenkovou mapu. V pracovních činnostech si děti vytvořily korále z keramické hmoty. O výtvarné výchově si zahrály na pravěké lidi a zkusily namalovat jeskynní malby. Dále se dověděly o vývoji člověka. Ve skupinách vytvořily nástěnný plakát a každý si vytvořil svou knížečku. Za organizaci a výpomoc děkuji asistentkám paní Mrázkové a Ondříkové. Dále pak učitelkám paní Škáchové a Kášové.

M. Šeligová

fotky si můžete prohlédnout zde: