Ve spolupráci s Okresním muzeem v Českém Krumlově ve druhém adventním týdnu proběhly pro všechny třídy naší školy ve Stifterově rodném domě vánoční dílny, ve kterých si mohli žáci naší školy vyzkoušet nejen svoji zručnost a kreativitu, ale také si vytvořit zcela originální vánoční dárky pro své blízké.

Ivo Černý