V typicky pochmurném listopadovém počasí proběhl v areálu premiérový ročník Vánočního jarmarku v Domově důchodců. I naši žáci z 9. třídy přispěli svým stánkem s vánočními předměty k výborné atmosféře celé akce, kterou organizačně zajišťovala paní Hrubá se svými zaměstnanci. Pěvecké vystoupení místních obyvatel, taneční a hudební prezentace Dětského domova, výborné palačinky, svařené víno a vynikající punč přispěly k jedinečné atmosféře, která pohltila snad všechny příchozí, jichž bylo opravdu velké množství.

Věřím, že nově vzniklá tradice bude mít pokračování i v dalších letech.

Ivo Černý