Žáci 6. a 9. třídy navštívili v posledním adventním týdnu v KIC výstavu s názvem Staročeská vánoční světnice. Nejenže si mohli prohlédnout předměty, které nesměly chybět v žádné domácnosti, ale také vyslechli velmi zajímavé povídání o vánočních zvycích a tradicích. Mohli si některé z nich vyzkoušet na vlastní kůži, což mělo u dětí velký úspěch. V další části děti luštily křížovku a podívaly se na dokumentární film o Vánocích.

Velké poděkování za přípravu programu a vyprávění patří paní L. Roubínové a D. Šárové.

Ivo Černý