V pondělí odpoledne jsme zašli na návštěvu „ke Stifterům.“ Konala se zde velikonoční dílna, v které si každý návštěvník mohl ozdobit kraslice tradiční voskovou batikou. Děti ze školní družiny si malování vajíček moc užily, některé z nich se seznámily s úplně novou technikou zdobení. Vlastnoručně vyrobené kraslice je určitě potěší doma, při velikonoční výzdobě. Všichni si zaslouží velkou pochvalu za to, jak se jim malování dařilo.

Petra Komžáková – vychovatelka ŠD