Ne každá vyučovací hodina musí probíhat ve školních lavicích. Šesťáci si na závěr učební látky o starověkém Řecku mohli vyzkoušet na vlastní kůži, jak se na Peloponéském poloostrově žilo před více než 2 000 lety. Oblékli se do tradičních řeckých oděvů a ve svých chitonech absolvovali naučnou cestu po chodbách školní budovy, při níž se seznamovali s řeckými amfiteátry, agorami, olympijskými hrami i běžným životem Řeků. Všichni si tuto dobrodružnou cestu užili a získali mnoho nových poznatků o tehdejších obyvatelích.

Ivo Černý a Nela Rybová