K zápisu do 1. třídy, který proběhl dne 7. 4. bez osobní přítomnosti dětí, jsme obdrželi celkem 20 žádostí.
Pro školní rok 2020/2021 bylo zapsáno 17 dětí. Máme 3 žádosti o odklad povinné školní docházky a nyní čekáme na dodání potřebných dokladů pro jejich povolení.
Předpokládáme tedy, že do 1. třídy nastoupí 17 žáků.

Děkujeme rodičům za skvělou spolupráci a těšíme se na budoucí prvňáčky!

Mgr. Jana Klímová, zástupkyně ředitelky ZŠ a MŠ Horní Planá